X Owidzki Turniej Łuczniczy – regulamin

!

Regulamin X Owidzkiego Turnieju Łuczniczego:

 

Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Łuczników Pomorza „SŁuP”, oraz Grodzisko Owidz

Turniej odbywa się w dwóch kategoriach sprzętowych:

Łuki Tradycyjne – łuki naturalne oraz tradycyjne.
Wcięcie na strzałę nie może dochodzić do osi łuku
Promienie strzał mogą być wyłącznie drewniane,
a lotki z materiałów naturalnych: piór, skóry, pergaminu, papieru.
Osady strzał dowolne.

Łuki Hunter – wszelkie pozostałe łuki z wyłączeniem bloczkowych
oraz posiadających osprzęt wystający poza majdan.
Strzały dowolne

 

Uczestników nie obowiązują stroje historyczne jednakże,
ze względu na miejsce w którym odbywa się Turniej
(rekonstrukcja grodu średniowiecznego),
miło nam będzie jeśli każdy z uczestników pojawi się
o ile nie w stroju zgodne z odtwarzaną przez Siebie epoką
(od wczesnego średniowiecza po XVII wiek)
to chociaż np. w lnianej koszuli.

Dodatkowo zostanie wprowadzony podział na Kobiety i Mężczyzn.
Dzieci do lat 12 strzelają w osobnej kategorii bez względu na płeć i
bez podziału na kategorie sprzętowe.

Nie zalicza się trafień strzałą, która nie pozostała w tarczy, chyba,
że strzała w sposób wyraźny przeszła na wylot przez punktowane pole.
W przypadku oddania większej liczby strzałów,
aniżeli przewidziana dla danej konkurencji i
niemożliwości potwierdzenia z pewnością,
które strzały były wystrzelone jako nadmiarowe –
uczestnikowi odejmuje się stosowną liczbę strzał
według największej liczby punktów za dana strzałę.
Nie wolno oddawać dodatkowych strzałów,
jeśli po podejściu do tarczy okaże się,
że uczestnik oddał mniejszą liczbę strzałów,
aniżeli przewidziane dla danej konkurencji.
W przypadku wątpliwości liczbę punktów za dane trafienie
zalicza się zawsze na korzyść uczestnika,
choćby strzała nawet w najmniejszym stopniu
dotykała tarczy z większą liczbą punktów.

 

Od uczestników turnieju pobrana zostanie opłata startowa w wysokości 50zł
w formie przedpłaty, którą należy uiścić do dnia 12 sierpnia 2021 (czwartek)
na konto:

Henryk Andrzejewski

mBank: 51 1140 2004 0000 3502 6304 2054

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika turnieju

 

Zarówno w sobotę 14ego sierpnia jak i w niedzielę 15 sierpnia
w przerwie turnieju (około godziny 14.00) uczestnicy dostaną ciepły posiłek.

 

Formularz na stronie: http://www.slup.pomorze.pl/rejestracje-na-zawody/

Liczba uczestników turnieju nie jest limitowana
jednakże organizator w dowolnym momencie może podjąć decyzję
o zamknięciu rejestracji ze względu na ograniczone możliwości terenowe
miejsca w którym odbywa się turniej

 

Turniej Łuczniczy podzielony zostanie na dwie części –
pierwsza rozegrana w sobotę 14ego sierpnia, druga w niedzielę 15ego.
Obie części zostaną podsumowane razem i
z łącznej sumy punktów wyłonieni zostaną zwycięzcy turnieju.
Organizator nie przewiduje przeprowadzania eliminacji do turnieju –
wszyscy zawodnicy strzelają wszystkie konkurencje.

 

W przypadku, gdy wśród trzech najwyższych wyników
pojawi się jednakowa suma punktów,
przeprowadzona zostanie dogrywka
by jednoznacznie określić trzy pierwsze miejsca.
Decyzje w związku z przebiegiem turnieju łuczniczego
podejmuje Sędzia Turniejowy.
Do udziału w turnieju nie dopuszcza się osób
odurzonych alkoholem, narkotykami lub środkami psychotropowymi,
a ponadto osób, które niestosownym zachowaniem
lub ubiorem zakłócają przebieg turnieju.

 

W trakcie turnieju każdy uczestnik ma
regulaminowe prawo i obowiązek podać komendę
„Przerwać Strzelanie”, jeżeli zauważy sytuację,
która mogłaby wprowadzać stan zagrożenia na torze łuczniczym,
a każdy strzelający ma obowiązek samodzielnie przerwać strzelanie,
jeśli zauważy taką sytuację i samemu wydać stosowną komendę.

 

Każdy z uczestników rejestrujących się na turniej,
akceptuje automatycznie powyższy regulamin.