Regulamin IX Owidzkiego Turnieju Łuczniczego

Regulamin IX Owidzkiego Turnieju Łuczniczego:

Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Łuczników Pomorza „SłuP”, oraz Grodzisko Owidz

Turniej odbywa się w dwóch kategoriach sprzętowych:

Łuki Tradycyjne – łuki naturalne oraz tradycyjne. Wcięcie na strzałę nie może dochodzić do osi łuku
Promienie strzał mogą być wyłącznie drewniane, a lotki z materiałów naturalnych: piór, skóry, pergaminu, papieru. Osady strzał dowolne.

Łuki Hunter – wszelkie pozostałe łuki z wyłączeniem bloczkowych oraz posiadających osprzęt wystający poza majdan.
Strzały dowolne

Turniej, ze względu na miejsce w który się odbywa (rekonstrukcja grodu średniowiecznego), ma charakter historyczny więc uczestników obowiązują stroje zgodne z odtwarzaną przez nich epoką (od wczesnego średniowiecza po XVIIwiek) Stroje historyczne obowiązują w obu kategoriach.

Dodatkowo zostanie wprowadzony podział na Kobiety i Mężczyzn.
Dzieci do lat 12 strzelają w osobnej kategorii bez względu na płeć i bez podziału na kategorie sprzętowe.

Nie zalicza się trafień strzałą, która nie pozostała w tarczy, chyba, że strzała w sposób wyraźny przeszła na wylot przez punktowane pole.
W przypadku oddania większej liczby strzałów, aniżeli przewidziana dla danej konkurencji i niemożliwości potwierdzenia z pewnością, które strzały były wystrzelone jako nadmiarowe – uczestnikowi odejmuje się stosowną liczbę strzał według największej liczby punktów za dana strzałę.
Nie wolno oddawać dodatkowych strzałów, jeśli po podejściu do tarczy okaże się, że uczestnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziane dla danej konkurencji. W przypadku wątpliwości liczbę punktów za dane trafienie zalicza się zawsze na korzyść uczestnika, choćby strzała nawet w najmniejszym stopniu dotykała tarczy z większą liczbą punktów.

Od uczestników turnieju pobrana zostanie opłata startowa w wysokości 30zł.
W sobotę 1ego Sierpnia w przerwie turnieju (około godziny 14.00) uczestnicy dostaną ciepły posiłek.

Z tego powodu prosimy o wcześniejsze zgloszenie chęci uczestnictwa w turnieju.

Formularz na stronie: http://www.slup.pomorze.pl/rejestracje-na-zawody/

Turniej Łuczniczy podzielony zostanie na dwie części – pierwsza rozegrana w sobotę 1ego sierpnia, druga w niedzielę 2ego.
Obie części zostaną podsumowane razem i z łącznej sumy punktów wyłonieni zostaną zwycięzcy turnieju.
Organizator nie przewiduje przeprowadzania eliminacji do turnieju – wszyscy zawodnicy strzelają wszystkie konkurencje.

W przypadku, gdy wśród trzech najwyższych wyników pojawi się jednakowa suma punktów, przeprowadzona zostanie dogrywka by jednoznacznie określić trzy pierwsze miejsca.
Decyzje w związku z przebiegiem turnieju łuczniczego podejmuje Sędzia Turniejowy.
Do udziału w turnieju nie dopuszcza się osób odurzonych alkoholem, narkotykami lub środkami psychotropowymi, a ponadto osób, które niestosownym zachowaniem lub ubiorem zakłócają przebieg turnieju.

W trakcie turnieju każdy uczestnik ma regulaminowe prawo i obowiązek podać komendę „Przerwać Strzelanie”, jeżeli zauważy sytuację, która mogłaby wprowadzać stan zagrożenia na torze łuczniczym, a każdy strzelający ma obowiązek samodzielnie przerwać strzelanie, jeśli zauważy taką sytuację i samemu wydać stosowną komendę.