Terenowy Turniej Łuczniczy „Kaszebe 3D 2019” Sulęczyno – Regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW : Kaszebe 3D -2019

Terenowy Turniej Łuczniczy o Puchar Wójta Gminy Sulęczyno

Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego – PBA Oddział Pomorze.
Stowarzyszenie Łuczników Pomorza SŁuP

Termin: sobota, 17 sierpnia 2019.

Miejsce: Sulęczyno trasa wzdłuż rzeki Słupi
Namiary GPS : 54.23411, 17.78141

https://drive.google.com/open?id=1Og0hmcRgbnf50azkUKKkjgijUO9bm-4L&usp=sharing

Koordynatorzy zawodów łuczniczych: Kamil Antkowiak 602818408 , Łukasz Baran 509746126, Henryk Andrzejewski 604538162

PRZEBIEG ZAWODÓW

08:00 – 9:00 Rejestracja zawodników, trening przed zawodami
9:00 – Otwarcie zawodów przez organizatorów
9:20 – 9:40 Rozprowadzenie drużyn na stanowiska
10:00 – Rozpoczęcie turnieju
15:30 – Zakończenie turnieju, przerwa na posiłek dla zawodników, podliczenie wyników zawodów
16.30 – 17.00 Wręczenie Pucharów, medali, dyplomów, zakończenie turnieju łuczniczego, biesiada przy ognisku

Prosimy o jak najwcześniejsze zgłoszenie zawodników w celu sprawnego przygotowania zawodów. Właściwa rejestracja odbędzie się na miejscu zawodów przed rozpoczęciem. Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany godziny rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia zawodów.

Poczęstunek na zawodach jest bezpłatny dla zawodników.

W RAZIE ZŁEJ POGODY ZAWODY NIE ZOSTANĄ ODWOŁANE

Ponieważ jak głosi stare myśliwskie przysłowie –
„Pogoda na polowanie może być Dobra lub Bardzo Dobra!”
Hubert Darz!

Regulamin zawodów Kaszebe 3D

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWODÓW

Kategoria startowa- w każdej kategorii (oprócz dzieci) występuje podział na K i M pod warunkiem zgłoszenia min 3 uczestników K lub M (Kobiety lub Mężczyźni). W razie braku wymaganej ilości zawodników obecni będą startowali w grupie łączonej K+M.
1. Kategoria wiekowa I: dzieci do lat 14(łuki tradycyjne, bloczkowe) bez podziału na płeć, opłata startowa 40 PLN.
2. Kategoria wiekowa II: młodzież 14-20 lat (łuki tradycyjne TR, TR-HU, bloczkowe HU, CU) bez podziału na płeć, opłata startowa 70 PLN
2. Kategoria wiekowa III: ponad 20 lat (łuki tradycyjne TR, TR-HU, bloczkowe HU, CU) kobiety i mężczyźni opłata startowa 70 PLN.

KATEGORIE SPRZĘTOWE

 1. Łuk tradycyjny: łuk drewniany lub laminat wykonany bez półki, dopuszczalne małe wcięcie w majdanie, bez podstawki, bez celownika i innych znaków celowniczych, bez spustu, można używać ochrony palców. Strzały tylko drewniane, osady z dowolnych materiałów. Groty kute nie będą dopuszczone do zawodów. Strzelają dystans od NIEBIESKIEGO PALIKA ( KAT WIEKOWA DZIECI PALIK ŻÓŁTY ) Maksymalna odległość do 60m (kat. dzieci 30m)
 2. Łuk tradycyjny – Hunter: łuk drewniany lub laminat wykonany z półką, można używać podstawki, bez celownika i innych znaków celowniczych, bez spustu, można używać ochrony palców. Strzały z dowolne.Strzelają dystans od NIEBIESKIEGO PALIKA ( KAT WIEKOWA DZIECI PALIK ŻÓŁTY ) Maksymalna odległość do 60m
 3. Łuk bloczkowy HU: stabilizator do 12”,celowniki i przezierniki bez szkieł powiększających – strzelają dystans od CZERWONEGO PALIKA  ( KAT WIEKOWA DZIECI PALIK NIEBIESKI) Maksymalna odległość do 80m
 4. Łuk bloczkowy CU: stabilizator dowolny, możliwość regulacji przyrządów celowniczych, ze szkłami powiększającymi lub bez – strzelają dystans od CZERWONEGO PALIKA ( KAT WIEKOWA DZIECI PALIK niebieski) Maksymalna odległość do 80m

 

 1. Łuk olimpijski OL – strzelają dystans od CZERWONEGO PALIKA Maksymalna odległość do 80mPUNKTACJA

Dopuszczalne 3 strzały w zależności od miejsca trafienia od najmniejszego do największego pola na figurze za pierwszy strzał 20,18,16 w przypadku nie trafienia możliwość drugiego strzału 14,12,10 w przypadku nie trafienia trzeci strzał 8,6,4.
Nie trafienie w figurę żadną z trzech strzał oznacza 0 punktów.

W CZASIE ZAWODÓW OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU!!!

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność ( niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców)

Dzieci do lat 13 biorą udział w zawodach (na trasie zawodów) pod opieką rodziców lub opiekunów.

W zawodach mogą startować chętni zawodnicy z terenu Polski i zagranicy.

Pytania dotyczące zawodów prosimy kierować do koordynatora zawodów na adres e-mail: info@ulmcenter.eu , tel. 602818408

Za rzeczy zostawione – zagubione organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.

Start w zawodach jest równoznaczny z :
– wyrażeniem zgody na umieszczenie danych podanych przy rejestracji na liście startowej oraz w tabeli wyników z zawodów, na które się zarejestrował,
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć, na których się znajduje, wykonanych w trakcie zawodów,
Jeśli zawodnik nie akceptuje powyższego regulaminu to niestety jego start w zawodach nie jest możliwy

 

 

 

POUCZENIA

 1. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, w tym strzelających – zwanych dalej Uczestnikami, biorących udział w turnieju.
 2. Organizatorzy oraz Sędziowie – osoby nadzorujące, zwolnione są z jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszczerbek wynikły z niewłaściwego zachowania na jego terenie, jeżeli będzie ono efektem przekroczenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu oraz podstawowych zasad zachowania ostrożności oraz ustnych poleceń Sędziego.
 3. W przypadku złamania Regulaminu przez Uczestnika lub inne osoby każdy z obecnych zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania strzelania i zwrócenia uwagę strzelającemu na złamanie zasad niniejszego regulaminu oraz poprosić o zmianę zachowania.
 4. Podczas turnieju kategorycznie zabrania się:
 • strzelania z łuku przez osoby w stanie po użyciu alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • korzystania ze sprzętu, którego stan zagraża bezpieczeństwu strzelania.
 • napinania łuku ze strzałą w innym kierunku niż cele. Celowe strzelanie w innych kierunkach oznacza dyskwalifikację, wyproszenie z zawodów i zakaz wstępu na jego teren.
 1. Za osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych (w tym nieletnie) przebywające na terenie zawodów i/lub uczestniczące w turnieju odpowiadają ich opiekunowie.
 2. Uczestników obowiązuje zachowanie życzliwości względem innych Uczestników.